Pierwotnie, władze Lubartowa planowały do dyspozycji na realizację projektu placu zabaw z przyłączonymi ścieżkami dla pieszych w Miejskim Parku przeznaczyć sumę 395,000 zł brutto. Niemniej jednak, prawie natychmiast stało się jasne, że koszt całościowy tego przedsięwzięcia będzie wymagał dokładania do puli dodatkowych 230 000 zł.

Proces przetargowy na wykonanie tej inwestycji przyciągnął czterech potencjalnych wykonawców. Ich propozycje cenowe wahające się od około 625 tysięcy złotych do przekraczającej 1 milion 186 tysięcy złotych, prezentują różnorodność podejścia do wyceny tego zadania.

Podczas oficjalnego otwarcia ofert, które miało miejsce 14 kwietnia, liczba zainteresowanych firm została zawężona. Ostatecznie, po dokładnym rozważeniu wszystkich propozycji, najkorzystniejsza oferta została wybrana dnia 16 maja 2023 roku. Wykonawcą planowanego projektu placu zabaw będzie firma Active Line Marcin Taczalski z Lublina.