Rozważane są obecnie dwie kandydatury na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lubartów. Od czasu, gdy w sierpniu Grzegorz Siwek, który wcześniej piastował to stanowisko, zrezygnował z mandatu, miejsce wiceprzewodniczącego pozostaje puste. Siwek po rezygnacji objął tymczasowo obowiązki wójta gminy Firlej, a następnie pełne uprawnienia wójta po przyspieszonym procesie wyborczym.

Obecny przewodniczący Rady Miasta, Tomasz Krówczyński, musiał radzić sobie bez swojego zastępcy. Przyznaje on, że pociąga to za sobą pewne trudności, zwłaszcza podczas długich sesji Rady Miasta, które nie rzadko trwają nawet do 10 godzin. Z tego powodu to właśnie on zainicjował punkt obrad sesji 18 stycznia dotyczący wyboru nowego wiceprzewodniczącego.

Jak mówi Krówczyński, prowadzenie tak długotrwałych sesji samemu jest niezmiernie wyczerpujące i na pewnym etapie staje się po prostu niemożliwe. Wybór nowego wiceprzewodniczącego jest więc nie tylko koniecznością praktyczną, ale też wynika z obowiązujących przepisów prawa. Grzegorz Gregorowicz, były przewodniczący Rady Miasta, podkreślał tę kwestię podczas grudniowej sesji. Zapowiedział również, że jeśli nie zostanie wybrany nowy wiceprzewodniczący, zwróci się o interwencję do wojewody.

Warto zaznaczyć, że w Radzie Miasta Lubartów możliwe jest powołanie dwóch wiceprzewodniczących na jedną kadencję. W obecnej jednak roli tę pełnił tylko jeden radny.