Na podstawie obowiązującego prawa, pracownicy podejmujący po raz pierwszy obowiązki na stanowiskach urzędniczych w instytucjach samorządowych muszą przejść obowiązkowy okres służby przygotowawczej. Jest to etap konieczny do zgłębienia specyficznej natury pracy urzędnika, a jego zakończenie musi być poparte pozytywnym wynikiem egzaminu. Test obejmuje wiele zagadnień, takich jak podstawy prawa finansów publicznych, techniki prawodawczej, procedury zawarte w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (KPA) oraz inne aspekty kluczowe dla funkcjonowania w strukturach samorządowych. Informację na ten temat przekazało starostwo.

Nowe osoby, które dołączyły do załogi lubartowskiego starostwa, to Izabela Kowalczyk i Wiktoria Filipiak. Zgodnie z procedurą, przed rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków muszą one złożyć ślubowanie, co jest symbolicznym potwierdzeniem gotowości do podjęcia odpowiedzialności związanej z pełnieniem roli urzędnika.