Burmistrz Lubartowa podjął decyzję o rozpoczęciu procesu naboru propozycji dotyczących przyznawania dotacji celowych. Fundusze te mają na celu wspieranie projektów związanych z upiększaniem i modernizacją istniejących rodzinnych ogrodów działkowych, które znajdują się w granicach miasta Lubartów.

Celem tych dotacji jest umożliwienie wykonania prac, które przyczynią się do dalszego rozwoju obszarów działkowych. Konkretnie, środki mogą być wykorzystane na realizację projektów związanych z budową nowej infrastruktury ogrodowej lub jej modernizacją. Zależy nam na tym, aby takie działania wpływały pozytywnie na jakość korzystania z ogrodów przez ich użytkowników oraz zwiększanie dostępności tych przestrzeni dla szerokiej społeczności lokalnej.

Możliwość zgłaszania wniosków o przyznanie dotacji jest ograniczona do stowarzyszeń ogrodowych, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe na terenie Lubartowa. Wszystkie zainteresowane partie mają czas do 3 listopada na zgłoszenie swoich propozycji. Planowany budżet, który ma zostać rozdysponowany w ramach tego pierwszego naboru, wynosi 20 tysięcy złotych.