Wojewoda Lubelski otrzymał niedawno aplikację o zezwolenie na przeprowadzenie projektu drogowego wartego 440,6 milionów złotych. Chodzi tu o konstrukcję fragmentu obwodnicy Zamościa. Jeżeli taka decyzja zostanie podjęta, to około 12,5 km autostrady zostanie zbudowane. Ten projekt jest jedynie częścią planowanych i już realizowanych inwestycji drogowych powiązanych z trasą S17, które mają duży zasięg.

Piotr Kuter, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu, wyraził swoją pewność, że nowa trasa ekspresowa znacznie odciąży drogi w Zamościu i powiecie od ruchu ciężarówek. Zdaniem dyrektora, tego faktu nie można przecenić. Dodał także, że ułatwi to podróż do Lublina.

Andrzej Wnuk, prezydent miasta Zamość, podczas jednej z sesji Rady Miasta podkreślił ogromną wagę tej inwestycji dla rozwoju turystyki. Jego zdaniem, dopóki nie zostanie zbudowana droga szybkiego ruchu, jakiekolwiek inwestowanie w turystykę będzie niepełne. Teraz jednak wydaje się, że cel ten jest coraz bliżej.

Planowany początek obwodnicy Zamościa został zaplanowany „na skrzyżowaniu” z drogą krajową nr 74 w pobliżu Jarosławca (gmina Zamość). Następnie trasa zostanie skierowana na wschód od drogi krajowej nr 17 (omijając Barchaczów i Łabunie) aż do kolejnego skrzyżowania w pobliżu Wólki Łabuńskiej. W ramach tego projektu zostanie również odnowiony odcinek drogi krajowej nr 74 prowadzący z Zamościa do Miączyna.